Tłumaczenia innych dokumentów wydane w Polsce i krajach niemieckojęzycznych

kobieta trzymająca kartkę
Dokumentami, o przetłumaczenie których klienci proszą od czasu do czasu są na przykład:

  • karta wędkarska,
  • karta ratownika wodnego,
  • deklaracja właściwości użytkowych materiałów,
  • paszport dla psa, kota, konia,
  • korespondencja prywatna – listy, kartki świąteczne, widokówki,
  • katalogi,
  • legitymacja Wypędzonych,
  • i inne.

Zapraszam Państwa.