Tłumaczenia dokumentów wydawanych przez zakłady pracy w Polsce i krajach niemieckojęzycznych

osoba uzupełniająca dokumenty
Wykonuję wysokiej jakości tłumaczenia dokumentów wydawanych przez zakłady pracy w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Nie sposób wymienić wszystkich rodzajów dokumentów, które zakłady pracy wydają lub których żądają one od swoich pracowników lub kandydatów do pracy. Klienci najczęściej proszą mnie o przetłumaczenie takich dokumentów jak:

 • świadectwa pracy,

 • zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,

 • umowy o pracę,

 • dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
  - CV (życiorys),
  - list motywacyjny,
  - referencje,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego lub zdrowotnego,
 • inne.