Tłumaczenia dokumentów wydanych przez urzędy i instytucje w Polsce i krajach niemieckojęzycznych

podpisywanie dokumentówOferuję usługi w zakresie tłumaczenia dokumentów urzędowych z języka niemieckiego i na język niemiecki. Jeżeli muszą Państwo załatwić określone sprawy w urzędzie i przedstawić niemieckojęzyczne dokumenty, to niezbędne będzie poświadczone tłumaczenie tych dokumentów. Tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły, gdyż tylko wtedy zostaną one zaakceptowane przez urząd lub inną instytucję państwową.

Wykonuję tłumaczenia dokumentów najczęściej wydawanych przez urzędy, instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organy. Na przykład:

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Urząd meldunkowy,
 • ZUS,
 • KRUS,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej – miejskie, gminne, regionalne,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Wydział Komunikacji,
 • Urząd skarbowy,
 • Komornik,
 • Urząd celny,
 • Policja,
 • Prokuratura,
 • Sądy,
 • Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • Instytucje ubezpieczeniowe,
 • Banki,
 • Kancelarie notarialne,
 • Kancelarie adwokackie,
 • Kancelarie parafialne,
 • inne.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług i nawiązania kontaktu!