Tłumaczenia dokumentów wydanych przez placówki służby zdrowia w Polsce i krajach niemieckojęzycznych

stetoskopNajczęściej tłumaczone dokumenty spośród tych, które wydają placówki służby zdrowia w Polsce i krajach niemieckojęzycznych to:

  • zaświadczenia o niezdolności do pracy (L-4),
  • zaświadczenia lekarskie,
  • skierowania do lekarzy specjalistów, na badanie, leczenie szpitalne, sanatoryjne itp.
  • recepty,
  • wyniki testów na Covid i poświadczenia odbycia kwarantanny,

  • faktury i rachunki za świadczenia medyczne, stomatologiczne, kosmetologiczne,

  • orzeczenia komisji lekarskich,
  • wyniki badań - w zakresie i terminie do uzgodnienia,
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego - w zakresie i terminie do uzgodnienia,
  • i inne.