Tłumaczenia dokumentów wydawanych przez placówki oświatowe w Polsce i krajach niemieckojęzycznych

dokumenty w teczkachPodejmuję się zleceń w zakresie tłumaczenia dokumentów wydanych przez placówki oświatowe w Polsce i krajach niemieckojęzycznych. Jako najczęściej tłumaczone dokumenty tego typu mogę wymienić: 

 • świadectwa uczęszczania i ukończenia szkół wszystkich typów,
 • świadectwa maturalne,
 • dyplomy ukończenia wyższych uczelni,
 • suplementy do dyplomów wyższych uczelni,
 • karty przebiegu studiów,
 • dyplomy ukończenia kursów zawodowych,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. książka spawacza, dyplom mistrzowski, 
 • potwierdzenia uprawnień zawodowych, na przykład operator wózków widłowych itd.,
 • zestaw dokumentów wymaganych do podjęcia pracy przez pielęgniarkę za granicą,
 • zestaw dokumentów wymaganych do podjęcia pracy przez lekarza za granicą,
 • i inne.

Zapraszam do skorzystania z moich usług!